Turystyka krajowa

To content | To menu | To search

Ciekawe formy turystyki w Polsce

kosciol_mariacki.jpgTurystyka jest zjawiskiem, które jest bezpośrednio związane ze zmianą miejsca pobytu oraz środowiska i rytmu życia. Podstawowymi motywami wpływającymi na podział turystyki jest cel podróży. Spotykamy więc turystykę wypoczynkową, poznawczą, kwalifikowaną, zdrowotną, biznesową i religijną. Do najciekawszych form turystyki w Polsce należy turystyka krajoznawcza mająca na celu jest chęć zwiedzenia określonego obiektu, miejscowości lub regionu. Równie popularna jest turystyka kulturowa, czyli odwiedzanie miejsc w których znajdują się walory materialne i niematerialne ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycznych oraz turystyka sentymentalna w miejsca naszego urodzenia i pochodzenia.

Popularność uprawiania turystyki pieszej w Polsce

Turystyka piesza jest jedną z form turystyki kwalifikowanej. Polega ona na poznawaniu środowiska i kultury odwiedzanego obszaru. Wszystko to z pominięciem środków transportu. Dużą rolę odgrywają tutaj szlaki turystyczne oraz baza noclegowa. Należy tutaj szczególnie wyróżnić schroniska turystyczne, hotele oraz kempingi. Ten rodzaj turystyki jest jednym z najlepiej rozwiniętych i najpopularniejszych ze wszystkich rodzajów turystyki z jakimi mamy do czynienia. Najczęściej tego turystyka w Polsce to wycieczki jedno lub kilkudniowe. Z tej formy rozrywki korzysta każdego roku dziesiątki tysięcy osób i jest to najstarsza i najpopularniejsza forma turystyki pozwalająca na dotarcie do miejsc trudno dostępnych.

Najpopularniejsze miejsca turystyczne Polski

krakow_pomnik.jpgPolska jest wielkim krajem mającym do zaoferowanie turystom nie tylko krajowym ale i zagranicznym wiele atrakcji. Zainteresowanie naszym krajem jeszcze bardziej wzrosło po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Najczęściej odwiedzanymi miastami w Polsce są Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Lublin oraz Toruń. Z kolei do najpopularniejszych miejsc turystycznych w kraju należą wybrzeże Morza Bałtyckiego, Pojezierze Mazurskie, Góry Stołowe, Tatry z najwyższym polskim szczytem -Rysami, Pieniny, Sudety oraz Puszcza białowieska. Oferta turystyczna polski to głównie zwiedzanie zabytków znajdujących się w miastach oraz poza nimi, agroturystyka, turystyka kwalifikowana, trekking oraz wspinaczka.

Turystyka kwalifikowana w Polsce

Turystyka kwalifikowana jest określeniem turystyki zawierającej w sobie inne rodzaje turystyki takie jak turystyka piesza, górska, narciarska, rowerowa, kajakowa, motorowa i żeglarska. Termin ten powstał z kwalifikacji osobowych jakie musi posiadać turysta kwalifikowany, kwalifikacji osiągnięć oraz wyczynu turystycznego. Określenie turystyki kwalifikowanej pojawiło się w ramach działalności PTTK już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jest ona najwyższą formą specjalizacji turystycznej, a uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych. Można ja uprawiać indywidualnie i zespołowo, w grupach nieformalnych i zorganizowanych.